Gửi các tệp lớn trực tuyến

Chỉ cần nhập một hoặc nhiều tệp và địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi liên kết tải xuống cho người nhận.