Gửi lớn tập tin trực tuyến miễn phí

Chỉ cần nhập một tập tin và một địa chỉ thư điện tử, chúng tôi sẽ gửi liên kết tải xuống đến người nhận.