Gửi lớn tập tin trực tuyến

Đơn giản chỉ cần nhập một hoặc nhiều tập tin và một địa chỉ e-mail, chúng tôi sẽ gửi liên kết tải xuống đến người nhận.

Chọn tập tin