Skicka stora filer online gratis

Helt enkelt ange en fil och en e-postadress, skickar vi länken till mottagaren.