Magpadala ng mga malalaking file online

Ipasok lamang ang isa o higit pang mga file at isang e-mail address, ipapadala namin ang link ng pag-download sa tatanggap.