לשלוח קבצים גדולים מקוונת

פשוט להזין אחד או יותר של קבצים וכתובת דואר אלקטרוני, ואנו נשלח את הקישור להורדה אל הנמען.